Przygotowanie do Sakramentów

Indywidualne katechezy dla rodziców i chrzestnych w kancelarii parafialnej.

Potrzebne dokumenty:
– odpis aktu urodzenia z USC
– dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek
– jeśli kandydaci na chrzestnych mieszkają w innej parafii – zaświadczenie z tej parafii o możliwości podjęcia funkcji chrzestnego
– zgoda z parafii zamieszkania (jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie Parafii Archikatedralnej)

Niedzielne Msze św. o godz. 11.00 dla dzieci i rodziców.
Comiesięczne katechezy dla rodziców.

Potrzebne dokumenty:
– metryka (świadectwo) Chrztu Świętego
– zgoda z parafii zamieszkania (jeśli dziecko i rodzice nie mieszkają na terenie Parafii Archikatedralnej)

Dla młodzieży od VII klasy SP oraz starszych.
Comiesięczne katechezy dla młodzieży.

Potrzebne dokumenty:
– metryka (świadectwo) Chrztu Świętego
– zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcji religii w szkole
– zgoda z parafii zamieszkania (jeśli dziecko i rodzice nie mieszkają na terenie Parafii Archikatedralnej)

Indywidualne spotkania z duszpasterzem w kancelarii parafialnej.
Nauki przedmałżeńskie: zobacz tutaj

Potrzebne dokumenty:
– metryka (świadectwo) Chrztu Świętego (nie starsza niż 6 miesięcy)
– świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma wpisu w akcie Chrztu św.)
– dowody osobiste
– świadectwo uczestniczenia w naukach przedmałżeńskich
– dane świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek
– zaświadczenia z USC (gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno-prawnymi, tzw. ślub konkordatowy)
– odpis aktu małżeństwa z USC (jeśli narzeczeni zawarli wcześniej ze sobą ślub cywilny)
– zgoda z parafii zamieszkania (jeśli narzeczeni nie mieszkają na terenie Parafii Archikatedralnej)