Kapituła archikatedralna

Kapituła

Częstochowskiej Bazyliki Archikatedralnej

pw. Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Kapitułę erygował papież Pius XII
5 sierpnia 1951 roku,
bullą „Peropportune sane”.

Prepozyt

 • Ks. prałat dr Teofil Siudy

Dziekan

 • Ks. prałat prof. dr Kazimierz Szymonik

Scholastyk

 • Ks. prałat mgr lic. Czesław Mendak

Kustosz

 • Ks. prałat dr Włodzimierz Kowalik

Kanonicy Gremialni

 • Ks. prałat dr Krzysztof Bełkot
 • Ks. prałat dr Jerzy Bielecki
 • Ks. prałat mgr Marek Kundzicz
 • Ks. prałat mgr lic. Marian Szczerba
 • Ks. kanonik dr Grzegorz Szumera
 • Ks. kanonik prof. dr hab. Stanisław Urbański
 • Ks. prałat Marian Wojcieszak
 • Ks. kanonik mgr lic. Kazimierz Zalewski

Kanonicy Seniorzy

 • Ks. prałat dr Stanisław Gębka
 • Ks. infułat dr Marian Mikołajczyk
 • Ks. infułat dr Ireneusz Skubiś

Kanonicy Honorowi

 • Ks. prałat dr hab. Marian Duda
 • Ks. kanonik dr Krzysztof Dziub
 • Ks. prałat Józef Kania
 • Ks. kanonik dr Andrzej Kuliberda
 • Ks. kanonik Marian Kokorzycki
 • Ks. prałat mgr lic. Kazimierz Najman
 • Ks. prałat mgr Jan Niezgoda
 • Ks. prałat mgr Jan Niziołek
 • Ks. biskup dr Andrzej Przybylski
 • Ks. prałat dr Krzysztof Skubała
 • Ks. prałat mgr Andrzej Sobota
 • Ks. prałat prof. dr hab. Antoni Tronina
 • Ks. kanonik dr Mariusz Trojanowski
 • Ks. kanonik Bogdan Żurek
Przewiń do góry