Kuchnia dla Ubogich

Kuchnia wydaje posiłki dla osób bezdomnych i ubogich
od poniedziałku do piątku o godz. 16.00.
Posiłki przygotowują Siostry Karolanki.

/wejście od ul. Targowej/