Duszpasterze

ks. prałat dr Włodzimierz Kowalik

Na kapłana wyświęcony w 1986 r., dr teologii,
dziekan regionu częstochowskiego,
Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości,
Prepozyt Kapituły Częstochowskiej Bazyliki Archikatedralnej,
Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Radomszczańskiej,
w parafii od 2018 r.

ks. Łukasz Sakowski

Na kapłana wyświęcony w 2008 r., mgr-lic. teologii,
prefekt w Szkole Podstawowej nr 35,
w parafii od 2018 r.
tel. 663 582 690

ks. Piotr Szeląg

Na kapłana wyświęcony w 2017 r., mgr teologii,
prefekt w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza,
w parafii od 2023 r.
tel. 500 178 373

ks. prałat dr Stanisław Gębka

Na kapłana wyświęcony w 1965 r., dr teologii,
Prałat Honorowy Jego Świątobliwości, Misjonarz Miłosierdzia,
kanonik honorowy Kapituły Częstochowskiej Bazyliki Archikatedralnej,
poprzedni proboszcz Parafii Archikatedralnej,
w parafii od 2003 r.

br. Artur Aliszewski – Gwardian
br. Marek Kosarzycki – Wikary domu
br. Tadeusz Starzec


 • ks. Marcel Dewudzki (1937-2001)
 • ks. Włodzimierz Rataj (1952-1999)
 • ks. Rajmund Leśniczek (1958-1986)
 • ks. Marian Dewudzki (1956)
 • ks. Andrzej Malicki O.Carm. (1974)
 • ks. Ryszard Marciniak (1981)
 • ks. Cezary Kaleta (1989)
 • ks. Maciej Klekowski (1990)
 • ks. Tadeusz Żmuda (1990)
 • ks. Przemysław Wrzalik (1997)
 • ks. Mateusz Golis (2020)