Duszpasterze

PROBOSZCZ-KUSTOSZ

ks. prałat dr Włodzimierz Kowalik

Na kapłana wyświęcony w 1986 r., dr teologii,
dziekan regionu częstochowskiego,
wykładowca WMSD w Częstochowie, Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości,
Prałat Kustosz Kapituły Bazyliki Archikatedralnej Częstochowskiej,
Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Radomszczańskiej,
w parafii od 2018 r.

WIKARIUSZE

ks. Łukasz Sakowski

Na kapłana wyświęcony w 2008 r., mgr-lic. teologii,
prefekt w Szkole Podstawowej nr 35,
w parafii od 2018 r.

tel. 663 582 690

ks. Piotr Szeląg

Na kapłana wyświęcony w 2017 r., mgr teologii,
prefekt w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza,
w parafii od 2023 r.

tel. 500 178 373

SENIOR

ks. prałat dr Stanisław Gębka

Na kapłana wyświęcony w 1965 r., dr teologii,
Prałat Honorowy Jego Świątobliwości, Misjonarz Miłosierdzia,
kanonik honorowy Kapituły Bazyliki Archikatedralnej,
poprzedni proboszcz Parafii Archikatedralnej,
w parafii od 2003 r.

Bracia Kapucyni

 • Br. dr Tadeusz Starzec OFMCap – Gwardian, Ekonom domu
 • Br. Artur Aliszewski OFMCap – Wikary domu
 • Br. Marek Kosarzycki OFMCap

PROBOSZCZOWIE PARAFII ARCHIKATEDRALNEJ

Z PARAFII POCHODZĄ KAPŁANI

 • ks. Marcel  Dewudzki (1937-2001)
 • ks. Włodzimierz Rataj (1952-1999)
 • ks. Rajmund Leśniczek (1958-1986)
 • ks. Marian Dewudzki (1956)
 • ks. Andrzej Malicki O.Carm. (1974)
 • ks. Ryszard Marciniak (1981)
 • ks. Cezary Kaleta (1989)
 • ks. Maciej Klekowski (1990)
 • ks. Tadeusz Żmuda (1990)
 • ks. Przemysław Wrzalik (1997)
 • ks. Mateusz Golis (2020)
Przewiń do góry