Przychodnia Lekarska

tel. 34 368 02 72

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w Przychodni
przy ulicy Krakowskiej 15/17 w Częstochowie.

Struktura organizacyjna Przychodni:
1. poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
2. gabinet diagnostyczno- zabiegowy
3. punkt szczepień ochronnych dla dorosłych (w ramach gabinetu zabiegowego}
4. gabinet pielęgniarki środowiskowej POZ
5. gabinet położnej środowiskowej POZ

Informujemy, że Przychodnia nie pobiera opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Informacja o opłatach za usługi medyczne świadczone komercyjnie przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą (np. UKG, Usg z doplerem naczyń kończyn dolnych, szyjnych itp.) podawana jest przez każdorazowo przez przedstawiciela podmiotu wykonującego badania i umieszczana na tablicy ogłoszeń w Przychodni, łącznie z datą i godziną wykonywania badań oraz informacją o podmiocie, który będzie je realizował.