Chór „Basilica Cantans”

CHÓR ARCHIKATEDRY ŚWIĘTEJ RODZINY
W CZĘSTOCHOWIE

Chór „Basilica Cantans” Archikatedry w Częstochowie liczy obecnie 36 osób. Powstał na przełomie lat 1997/8. Założycielami Chóru są: ks. dr. hab. Marian Duda oraz dyrygent Włodzimierz Krawczyński.

Chór „B.C.” podczas swojej 25-letniej działalności prezentował się zarówno podczas uroczystości kościelnych jak i koncertów łącznie ponad 1200 razy (ok. 50. razy w roku kalendarzowym). Występował on zagranicą: we Francji w katedrze Notre Dame w Paryżu , w Szwajcarii we Fryburgu i Lozannie, we Włoszech w Loreto i Ascoli Piceno a także innych krajach oraz dając koncerty w wielu miastach Polski. Jest laureatem między innymi nagrody Grand Prix w Konkursie Pieśni Pasyjnej w Żorach, I miejsca w konkursie „Magnificat” w Piekarach Śląskich, czy zdobywcą Złotej Nuty w Festiwalu Pieśni S. Moniuszki, upamiętniającym powstanie styczniowe.

Podczas koncertów w częstochowskiej Archikatedrze czy Filharmonii zawsze dopisywała liczna publiczność. Chór w swym repertuarze posiada pieśni sakralne i ludowe, pieśni patriotyczne oraz Gospel, kompozycje dawne i współczesne. Co roku organizuje i animuje „Katedralne Spotkania Chórów”, podczas których prezentują się chóry diecezji częstochowskiej, jak i chóry licznych katedr, chóry szkolne, studenckie czy zagraniczne (Niemcy, Włochy, USA, Kanada).

Obecnie, w roku jubileuszu 25-lecia, oprócz regularnej pracy nad repertuarem właściwym dla okresu liturgicznego, Chór pracuje nad kompozycjami dyrygenta, Włodzimierza Krawczyńskiego: oratorium „Jak ojciec i syn” poświęconym pamięci Jana Pawła II oraz zbiorem pieśni „Powiedzcie to dalej” do słów ks. Jana Twardowskiego.

Chór „Basilica Cantans”, przez swoje oparcie i posługę w Archikatedrze częstochowskiej, w naturalny sposób czerpie też z duchowości monasteru jasnogórskiego, „duchowej stolicy Polski”, a więc z długiej tradycji łączącej wartości chrześcijańskie i patriotyczne. Pielęgnowanie tychże poprzez śpiew, zarówno w kontekście liturgicznym jak i poza nim, stanowi misję Chóru „B.C.”, misję o niewątpliwym znaczeniu dla kultury.

Realizacja tej misji przez ostatnie ćwierćwiecze możliwa była dzięki dobrej woli, pasji i zaangażowaniu członków Chóru, śpiewających i doskonalących swój muzyczny warsztat do poziomu, który w opinii wielu słuchaczy dorównuje jakości etatowych zespołów profesjonalnych. Potwierdzają to liczne nagrody, życzliwość mediów i publiczności, kolejne zaproszenia Chóru na uroczystości i festiwale. Osiągnięcie wysokiego poziomu artystycznego nie jest jedynie powodem do dumy czy sposobnością do dzielenia się pięknem muzycznego wykonania; umożliwia także sięganie po wyjątkowy, wymagający repertuar, w niektórych przypadkach komponowany specjalnie dla Chóru „B.C.”. Oprócz kompozycji samego dyrygenta, Włodzimierza Krawczyńskiego, Chór wykonuje też dzieła innych kompozytorów polskich, stając się tym samym żywym nośnikiem niematerialnego dziedzictwa narodowego.

Profil chóru na portalu facebook.com

Strona chóru w serwisie chortowania.org