Fundusze Europejskie

1. Tytuł projektu
2. Beneficjent
3. Cele projektu
4. Planowane efekty
5. Wartość projektu
6. Wkład Funduszy Europejskich
1. Tytuł projektu

Kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie Katedry Świętej Rodziny w Częstochowie i jej bezpośredniego otoczenia
w celu zabezpieczenia obiektu dziedzictwa kulturowego i szerszego udostępnienia zabytku dla mieszkańców, pielgrzymów i turystów”

2. Beneficjent
Rzymsko-katolicka Parafia Archikatedralna Świętej Rodziny
w Częstochowie

3. Cele projektu

  • renowacja zabytkowego obiektu Archikatedry
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń
  • uruchomienie cyklu dorocznych imprez kulturalnych
  • wzrost oferty kulturalnej zabytku i miasta
  • renowacja zabytku i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej

4. Planowane efekty

  • objęcie wsparciem zabytku w celu wykonania prac remontowych i konserwatorskich

  • wzrost liczby osób odwiedzających Archikatedrę

  • dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami

5. Wartość projektu

  • koszt kwalifikowany          –  11 042 785,50 zł

6. Wkład Funduszy Europejskich

  • środki EFRR                     –  9 386 367,69 zł