ogłosenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła
22. 09. 2013 r
.


1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy osoby samotne, za tydzień – narzeczonych.

2. Tydzień w liturgii:
- jutro świętego ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera (urodził się w 1887 r. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Miał dar stygmatów, które pozostały otwarte i krwawiące przez pół wieku. Zmarł w 1968 r.);
- w środę bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera (jako zakonnik prowadził surowe, pokutnicze życie, był słynnym kaznodzieją, zmarł w Wielkim Poście 1505 r. głosząc słowo Boże);
- w piątek św. Wincentego à Paulo, prezbitera (założył dwa zgromadzenia – Księży Misjonarzy i Siostry Miłosierdzia, jest patronem dobroczynności);
- w sobotę św. Wacława, męczennika (żył w IX w., jako władca Czech utwierdzał wiarę, został zamordowany na polecenia swojego brata Bolesława). Jest to dzień imienin naszego arcybiskupa Wacława. Zachęcamy do modlitwy w Jego intencji.

3. W najbliższą sobotę 28 września odbędzie się pielgrzymka autokarowa do erygowanego przed dwoma laty sanktuarium bł. Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach. Początek o 8:00. Zapisy na pielgrzymkę – w zakrystii lub u ks. Roberta, dziś lub jutro.

4. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuł o św. Ojcu Pio, przybliżający postać świętego mistyka, a także artykuł ukazujący okoliczności i przebieg uwiezienia Prymasa Wyszyńskiego.

5. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności:
śp. Adam Tomankiewicz l. 67
ogłodzenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła
15. 09. 2013 r
.


1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy dzieci, za tydzień – osoby samotne.

2. Tydzień w liturgii:
- jutro wspomnienie świętych męczenników: Korneliusza papieża i Cypriana biskupa (żyli w III wieku, ponieśli śmierć męczeńska za obronę wiary katolickiej i wierność Chrystusowi);
- w środę święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, szczególnie dzieci i młodzieży (żył w drugiej połowie XVI wieku, był zdolnym i pilnym uczniem, prowadził głębokie życie wewnętrzne, dużo się modlił, aby zrealizować powołanie zakonne piesze szedł z Wiednia do Rzymu. Jego dewizą życia były słowa: Do wyższych rzeczy jestem stworzony. Odpust w parafii św. Stanisława Kostki przy ul. Dąbkowskiego 42. W tym dniu módlmy się za księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka z racji Jego imienin;
- w piątek 103 świętych męczenników koreańskich, którzy oddali życie za Chrystusa w XIX wieku;
- w sobotę św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty (pochodził z Kafarnaum, był celnikiem, a później Apostołem Pańskim, według tradycji głosił Ewangelię na Wschodzie);
pielgrzymka czytelników „Niedzieli” na Jasną Górę w sobotę 22 września. Rozpoczęcie o 9:30.

3. Spotkania duszpasterskie:
- z racji patronalnego święta dzieci i młodzieży zapraszamy na triduum przed świętem św. Stanisława Kostki. Dzieci i młodzież przychodzą na nabożeństwo w poniedziałek, wtorek i środę na 16:30. Tych, którzy nie byli u spowiedzi świętej z racji rozpoczęcia roku szkolnego zapraszamy do sakramentu pokuty przed świętem św. Stanisława Kostki;
- katecheza dorosłych w czwartek o 15:00 i 18:45;
- kandydatów do bierzmowania z III klas gimnazjum zapraszamy na spotkanie w piątek o 18:00;
- z Rycerstwem Niepokalanej w sobotę o 18:00.

4. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy art. „Na fali arabskiej wiosny”. Dr Jan Bury przedstawia kulisy rywalizacji światowych mocarstw na Bliskim Wschodzie.

5. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Irena Szafert l. 83
śp. Ryszard Krakowski l. 36
ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła
08. 09. 2013 r
.


1. Dziś po Mszy św. o 1200 pobłogosławimy rodziny, za tydzień – dzieci.

2. Jutro przypada VII rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez naszego Arcypasterza Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Księdzu Arcybiskupie, by Pan obdarzył Go potrzebnymi łaskami.

3. Tydzień w liturgii:
- dziś święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Suma odpustowa na Jasnej Górze o 11:00;
- w czwartek wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi;
- w piątek św. Jana Chryzostoma biskupa i doktora Kościoła (za piękne głoszenie Słowa Bożego otrzymał przydomek „złotousty”, wymagał od siebie i od innych, za co naraził się wpływowym osobom, które doprowadziły do wygnania biskupa. Przed śmiercią powiedział: „Bogu za wszystko dziękuję”);
- w sobotę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Odpust w parafii przy Rynku Wieluńskim. Uczcijmy nasz krzyż osobisty lub rodzinny. W tym dniu starajmy się wynagrodzić Bogu za profanacje krzyża szczególnie na ziemi polskiej.
4. Spotkania duszpasterskie:
- z rodzicami i dziećmi pierwszokomunjnymi jutro o 17:50;
- przed I Komunią św. obowiązuje trzyletnie przygotowanie. Spotkania z rodzicami klas zerowych i pierwszych odbywać się będą trzy razy w roku szkolnym;
- spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania we wtorek o 18:00.

5. W najbliższą sobotę 14 września pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych, osób starszych, rencistów i emerytów do archikatedry. Mszę św. o 10:00 odprawi ks. bp Antoni Długosz. Po Mszy św. spotkanie w auli przy herbacie.

6. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy III Tydzień Wychowania. Będzie to także przygotowanie dzieci i młodzieży do patronalnej uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki.

7. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły: o słudze Bożym kard. Auguście Hlondzie i o poświęceniu Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 r. które to poświęcenie dziś będzie ponowione na Jasnej Górze o 11:00.
ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesty Drugi Tydzień Zwykły
01. 09. 2013 r.


1. Dziś po Mszy św. o 1200 pobłogosławimy małżonków, za tydzień – rodziny.

2. Jutro rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Dzieci szkolne zapraszamy na Mszę św. o 8:00, młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną na 9:00. Msza św. na Jasnej Górze dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli jutro o 18:00. przedszkolaki przynoszą tornistry i przybory szkolne do poświęcenia. Spowiedź św. z racji rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci w I piątek od 16:00, dla gimnazjalistów i młodzieży też w I piątek września od 17:00. Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci w piątek o 16:30.

3. Tydzień w liturgii:
- we wtorek św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i doktora Kościoła (był mistrzem życia duchowego, miłośnikiem liturgii i doskonałym organizatorem, zmarł w 604 r.);
- w tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota września. W piątek spowiadać będziemy podczas każdej Mszy św. a dzieci od 16:00, młodzież od 17:00. msza św. dla dzieci w I piątek o 16:30.

4. Spotkania duszpasterskie:
- zmiana tajemnic Różańca św. dziś o 17:00;
- spotkanie z Arcybractwem Świętej Rodziny jutro o 8:00;
- ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego w piątek o 15:00;
- pierwsze spotkanie organizacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców za tydzień – w poniedziałek 9 września o 18:00.
- pierwsze powakacyjne spotkanie Oazy Dzieci Bożych po Mszy św. pierwszopiątkowej ok. 17:00; młodzież i dorośli z Ruchu Światło – Życie spotykają się po raz pierwszy w piątek o 17:30, a po Mszy św. nastąpi dzielenie się życiem Ewangelią podczas minionych wakacji.

5. Ksiądz Robert zaprasza do udziału w spotkaniu rodzin z Ojcem Świętym Franciszkiem w dniach 26 – 27 października na Watykanie. Zapisy do końca tygodnia. Szczegóły na afiszu w gablocie.

6. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły: „Polska walczyła nawet osamotniona” oraz „Kobiety są solą ziemi”.

7. Dziś przypada 74 rocznica rozpoczęcia II Wojny Światowej. Módlmy się za poległych w obronie Ojczyzny i o zgodę wśród rządzących naszym krajem i o jedność w narodzie.

8. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Henryka Minor l. 85.
Ogloszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesty Tydzień Zwykły
18. 08. 2013 r.


1. Dziś po Mszy św. o 1200 pobłogosławimy dzieci, za tydzień – osoby samotne.
2. Na Jasnej Górze trwa nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Parafie naszego miasta codziennie pielgrzymują na Jasną Górę na 1830. Nasza parafia będzie uczestniczyć w tym nabożeństwie we wtorek.
Z archikatedry wychodzimy na Jasną Górę o 1700. Będzie to nasza doroczna pielgrzymka parafialna. Bardzo proszę o liczny udział. Ten trud pielgrzymki, tak krótkiej, ofiarujmy za nasze rodziny i za ojczyznę.
3. Tydzień w liturgii:
we wtorek św. Bernarda, opata i doktora Kościoła (żył w XII w., był wielkim odnowicielem życia zakonnego i mistycznego, założył 63 klasztory, należy do najwybitniejszych mistyków chrześcijańskich),
w środę św. Piusa X, papieża (żył na przełomie XIX i XX w., pochodził
z ubogiej i wielodzietnej rodziny, jako papież dbał o pogłębienie życia religijnego ludu i kleru, przeprowadził reformę liturgii, pozwolił na wczesną
i częstą komunię św),
w czwartek Najświętszej Maryi Panny Królowej,
w sobotę św. Bartłomieja, apostoła (znany jako Natanael, urodził się w Kanie Galilejskiej, według tradycji głosił Ewangelię w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską),
procesja maryjna z archikatedry na Jasną Górę w przyszłą niedzielę. Rozpoczęcie o 1700
4. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Zenon Migoń l. 73
śp. Zenobia Tajchman l. 86
śp. Wojciech Idowoj l. 69
Ogloszenia 20130811
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziewiętnasta Niedziela zwykła
11. 08. 2013 r.


1. Dziś po Mszy Św. po 12.00 pobłogosławimy rodziny, za tydzień dzieci.

2. Tydzień w liturgii:
• w środę św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika (bezgranicznie zaufał Niepokalanej, przy pomocy czasopisma „Rycerza Niepokalanej” chciał zdobyć cały świat dla Chrystusa, oddał życie za ojca rodziny, zmarł w bunkrze głodowym w Oświęcimiu).
• we czwartek - 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja, nieskażona grzechem pierworodnym, została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Odpust na Jasnej Górze. Suma odpustowa
o 11.00. Program jasnogórskich uroczystości odpustowych jest wywieszony w gablocie. W naszej świątyni porządek Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy Św. poświęcenie ziół.
• w sobotę św. Jacka , prezbitera (żył w XIII w., był dominikaninem, w Krakowie założył pierwszy na ziemiach polskich klasztor tego zakonu.)
• w sobotę na Jasnej Górze rozpocznie się nowenna przed uroczystością Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej i będzie odprawiana o 18.30.
W naszej świątyni nowennę będziemy odprawiać po Mszach św. rannych
i przed Mszami św. wieczornymi. Na jasnogórską nowennę są zaproszone do udziału wszystkie parafie częstochowskie. Nasza parafia będzie pielgrzymować 20 sierpnia. Z archikatedry wyjdziemy o 17.00. Jest to nasza doroczna pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcamy do udziału wszystkich parafian.

3. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły „By ateizm nie pożarł naszej tożsamości” oraz „Odbić się od dna” o problemie alkoholu w naszym kraju.

4. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
• śp. Ks. prałat Stanisław Włodarczyk l. 74
• śp. Zofia Szymańska l.66
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło