02-04-2020 14:46
Nawigacja
ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Pierwsza Niedziela Adwentu
1. 12. 2013 r.


1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy małżonków, za tydzień rodziny.

2. Tydzień w liturgii:
- dziś Adwentem rozpoczynamy Nowy Rok Kościelny. Adwent jest to radosne oczekiwanie na przyjście Chrystusa Pana, które będziemy przezywać podczas świąt Bożego Narodzenia. Ten okres ma również na celu przygotowanie naszych serc na spotkanie z Jezusem w chwili śmierci i w dniu Sądu Ostatecznego. Kościół w tym czasie zachęca do czuwania i modlitwy w stanie łaski uświęcającej;
- Roraty w naszej świątyni codziennie o 18:00. Dzieci zapraszamy na Mszę św. roratnią w poniedziałek, środę i piątek na 16:30;
- we wtorek św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (żył w XVI w., był niestrudzonym misjonarzem, apostołował w Japonii, Indiach i Chinach. Jest patronem Dzieła Rozkrzewiania Wiary);
- w środę św. Barbary, męczennicy (poniosła śmierć męczeńska ok305 r., jest patronką górników, hutników i dobrej śmierci);
- w piątek św. Mikołaja biskupa (żył w VI w., w Turcji, bardzo dużo pomagał ludziom biednym, stał się patronem bezinteresownego, chrześcijańskiego miłosierdzia, czczą go szczególnie dzieci);
- w sobotę św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła (żył w IV w., i dzielnie zwalczał herezję ariańską).

3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca grudnia. I piątek spowiadamy podczas każdej Mszy św., a dzieci od 16:00.

4. Spotkania duszpasterskie:
- zmiana tajemnic Różańca św. dziś o 17:00;
- z Arcybractwem Świętej Rodziny jutro o 8:00;
- z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi jutro o 17:50, będzie brana miara na strój pierwszokomunijny;
- spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską i Akcją Katolicką jutro o 18:45;
- katecheza dla dorosłych w czwartek o 15:00 i 18:45;
- spotkanie z Rycerstwem Niepokalanej w sobotę o 18:00.

5. Rekolekcje adwentowe za dwa tygodnie od 15 do 17 grudnia br. Poprowadzi je Ks. Tomasz Gil były nasz wikariusz.

6. Poświęcone opłatki można otrzymać wychodząc z kościoła. Ofiary złożone przy tej okazji są przeznaczone na ogrzewanie archikatedry. Można też nabyć świecę wigilijną za 6 i 12 zł. Dochód jest przeznaczony na biedne dzieci.

7. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły: o matce bł. ks. Jerzego Popiełuszki, oraz „Pokochać Kościół” – wywiad z ks. abp. Józefem Michalikiem .

8. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Sabina Walasek l. 72,
śp. Daniela Wydrychiewicz –Major l. 87,
śp. Ewa Kazimierczak l.84,
śp. Władysława Nykiel l. 84
ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Trzydziesta Czwarta Niedziela Zwykła
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
24. 11. 2013 r.


1. Dziś zakończenie Roku Wiary. Mszę św. z tej okazji odprawi Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wacław Depo o12:00. W dniu dzisiejszym za udział w publicznym odmówieniu poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi Odkupicielowi rodzaju ludzkiego można zyskać odpust zupełny. Ten akt odmówimy po błogosławieństwie końcowym. Wzbudźmy w sobie szczery akt żalu za grzechy wyznane w konfesjonale. Pomódlmy się w intencji wyznaczonej przez Ojca Świętego, powierzmy Chrystusowi całe nasze życie,aby On był Panem i Królem naszych serc.
2. Za tydzień po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy małżonków.
3. Tydzień w liturgii:
- w sobotę św. Andrzeja apostoła (pochodził z Betsaidy, najpierw był uczniem św. Jana Chrzciciela, potem Chrystusa, po zesłaniu Ducha Świętego głosił ewangelię w różnych krajach, poniósł śmierć męczeńską w Achai);
- za tydzień Pierwsza Niedziela Adwentu.
4. Wychodząc z kościoła możemy złożyć ofiarę do puszek dla cierpiących z powodu kataklizmu na Filipinach.
5. W tym tygodniu opłatki będą rozniesione do wiernych mieszkających przy ul. Krakowskiej. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na ogrzewanie archikatedry.
6. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuł o Chrystusie Królu i Jego królestwie, a szczególnie „Ateizm nieszczęściem świata”.
ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła
17. 11. 2013 r
.


1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy dzieci, za tydzień – osoby samotne.

2. Tydzień w liturgii:
- jutro bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy męczennicy (żyła na przełomie XIX i XX w., poniosła śmierć męczeńską z rąk żołnierza rosyjskiego w obronie czystości);
- we wtorek bł. Salomei, dziewicy (żyła w XIII w., była żoną króla Kolomana, jako wdowa wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście);
- w środę św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera (żył na przełomie XIX i XX w., jako powstaniec był zesłany na Sybir, po powrocie wstąpił do zakonu karmelitów, był bardzo gorliwym zakonnikiem, odnowił karmel w Galicji, codziennie godzinami spowiadał, relikwie spoczywają w Czernej);
- w czwartek wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny;
- w piątek św. Cecylii, dziewicy i męczennicy (żyła w II lub II w., nawróciła na chrześcijaństwo męża i brata, razem z nimi poniosła śmierć męczeńską, jest patronką muzyki i śpiewu kościelnego);
- w przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela kończącego się roku kościelnego. W tym dniu z całej archidiecezji przybędą delegacje, by wziąć udział w zakończeniu Roku Wiary i otrzymać księgę zawierzenia. Uroczystą Mszę św. o 12:00 odprawi ksiądz arcybiskup metropolita Wacław Depo.

3. Spotkania duszpasterskie:
- katecheza dla dorosłych w czwartek o 15:00 i 18:45
- spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w sobotę o 18:00

4. Roznoszącym opłatki składam bardzo serdeczne podziękowanie staropolskim „Bóg zapłać”. Dziękuję również za ofiary, które będą przeznaczone na ogrzewanie archikatedry.

5. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły: „Piekło – chybiony atak na Kościół Katolicki” a także artykuły o proteście przeciw profanacji krzyża.

5. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Józef Klimas l. 90
śp. Mariusz Gruszczyński l. 47
ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła
10. 11. 2013 r
.


1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy rodziny, za tydzień – dzieci.

2. Jutro 95 rocznica odzyskania niepodległości. Msze św. w archikatedrze o 8:00,12:00 i 18:00. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wacław Depo odprawi Mszę św. w intencji Ojczyzny o 12:00 i na to nabożeństwo zapraszamy wszystkich mieszkańców Częstochowy: dzieci, młodzież, dorosłych, wszystkie ugrupowania społeczne, samorządowe i polityczne. Módlmy się bardzo gorąco w intencji Ojczyzny i za poległych w jej obronie. Jutro wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa.

3. Tydzień w liturgii:
- we wtorek św. Jozafata, biskupa i męczennika (żył na przełomie XVI i XVII w., pochodził z rodziny prawosławnej, mając 24 lata został katolikiem, wstąpił do zakonu bazylianów ,poniósł śmierć męczeńską broniąc jedności z Kościołem katolickim);
- w środę Pierwszych Męczenników Polski: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna (byli pustelnikami i zostali zamordowani w nocy z 10 na 11 listopada 1003 r.)

4. Dziś dzień solidarności z prześladowanymi za wiarę. Trzeba się bardzo modlić, by prześladowani chrześcijanie wytrwali w wierze i o nawrócenie prześladowców. Jeśli ktoś pragnie wspomóc tych biednych ludzi i ich rodziny niech weźmie przekaz i wyśle. Można też wysłać SMS o treści „Ratuje” na numer 72405. Więcej informacji na plakacie.

5. Dziś Siostry Albertynki z Poraja proszą nas o pomoc w budowaniu domu opieki dla starszych.

6. Od ubiegłej niedzieli są roznoszone poświęcone opłatki. Ofiary składane z tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie ławkowe w archikatedrze.

7. Wychodząc z kościoła możemy złożyć podpis, by naszych pieniędzy nie przekazywano na in vitro, ale na leczenie bezpłodności metodą naprotechnologii.

8. Jeśli ktoś z parafian chciałby wziąć udział w kanonizacji bł. Jana Pawła II – 27 kwietnia 2014 r. niech zgłosi się w zakrystii lub w kancelarii.

9. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły: „Solidarni z prześladowanymi” oraz „95 rocznica odzyskania niepodległości”.
ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła
03. 11. 2013 r
.


1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy małżonków, za tydzień – rodziny.

2. Tydzień w liturgii:
- trwa oktawa modlitw za zmarłych do piątku włącznie. Msze św. oktawalne za naszych zmarłych o 18:00. Różaniec z wypominkami o 17:15. Do piątku można zyskać odpust zupełny, raz dziennie nawiedzając cmentarz grzebalny – trzeba być w stanie łaski uświęcającej i pomodlić się za zmarłych. Ten odpust można ofiarować raz dziennie za jedną osobę zmarłą.
- jutro świętego Karola Boromeusza, biskupa (żył w XVI w. jako kardynał Mediolanu budował schroniska dal biednych i sierocińce dla dzieci, jest głównym patronem naszych Sióstr Karolanek);
- w sobotę święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – matki wszystkich kościołów katolickich na świecie. W związku z tym świętem można zyskać odpust zupełny. Trzeba w sobotę nawiedzić naszą bazylikę archikatedralną, być w przyjaźni z Bogiem, odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

3. Spotkanie duszpasterskie:
- zmiana tajemnic Różańca św. dziś o 17:00;
- z Arcybractwem Świętej Rodziny jutro o 8:00;
- z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi jutro o 17:50;
- katecheza dla dorosłych w czwartek o 15:00 i 18:45;
- z Rycerstwem Niepokalanej w sobotę o 18:00.

4. Dziś zostały poświęcone opłatki, które przez posłańców będą dostarczone do naszych rodzin. Roznoszący wylegitymują się zaświadczeniem z parafii. Nie dajmy się oszukać oszustom. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na ogrzewanie ławek w archikatedrze.

5. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły: „Abp Müller o sakramentach dla rozwiedzionych” oraz „Słowem można skazać na śmierć” – o niesłusznych oskarżeniach kapłanów.

6. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności:
śp. Marta Cywińska l. 85.
ogloszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Trzydziesta Niedziela Zwykła
27. 10. 2013 r
.


1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy osoby samotne, za tydzień – małżonków.

2. Tydzień w liturgii:
- jutro świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (obaj głosili Ewangelię w Azji Mniejszej, w Persji ponieśli śmierć męczeńską; odpust w parafii na Zawodziu);
- we wtorek będziemy przeżywać 88 rocznicę powstania naszej diecezji i 63 rocznicę konsekracji świątyni archikatedralnej. Uroczyste Msze św. o 7:00 i 18:00. Na Mszę św. wieczorną, którą odprawi Ksiądz Arcybiskup zapraszamy całą parafię a szczególnie Żywy Różaniec w strojach, Arcybractwo Świętej Rodziny w strojach, Caritas, Akcję Katolicką, Parafialną Radę Duszpasterską, Ruch Światło – Życie, kandydatów do bierzmowania z I klas licealnych i z III klas gimnazjum;
- w związku z powyższą uroczystością we wtorek Doba Eucharystyczna. Najświętszy Sakrament będzie wystawiony od rana i przez całą noc z wtorku na środę. Całą noc będzie dyżur w konfesjonale. Zapraszamy współczesnych Nikodemów, by przez konfesjonał wrócili do Boga. Program adoracji jest wywieszony w przedsionku;
- w piątek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w naszej świątyni jak w każdą niedzielę. Nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu po południu i archikatedra zostanie zamknięta od 13:00 do 17:00. w tym dniu mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. to uczestnictwo a szczególnie komunię św. ofiarujmy za naszych zmarłych. Na wszystkich cmentarzach naszej archidiecezji klerycy będą zbierać ofiary na Seminarium Duchowne w Częstochowie. Dobroci waszych serc polecamy sprawę utrzymania seminarium;
- w sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Msze św. w naszej świątyni o 7:00, 8:00 w krypcie biskupów, 16:30 dla dzieci i 18:00;
- w tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca listopada. Spowiadać będziemy podczas Mszy św. dzieci odprawiające I piątki zapraszamy w piątek na 12:00;
- nabożeństwa różańcowe do czwartku o 17:30, dzieci w poniedz. i środę na 16:30

3. Odpust zupełny można zyskać w następujących dniach:
- od 1 do 8 listopada nawiedzając cmentarz grzebalny. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej i pomodlić się za zmarłych.
- 2 listopada, w Dzień Zaduszny – nawiedzając kościół. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. W obu przypadkach odpusty te można ofiarować tylko za zmarłych.

4. Przyjmujemy na wypominki roczne i okresowe, które odprawiamy w każdą niedzielę przed 8:00 i przed 10:00, oraz na Msze św. oktawalne, które będziemy odprawiać od 1 do 8 listopada. Przed Mszami oktawalnymi od 17:00 będzie różaniec za tych zmarłych , których imiona i nazwiska podamy na kartkach.

5. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły o śmierci i życiu pozagrobowym człowieka.

6. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Halina Borowik l. 86.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
2,091,488 unikalne wizyty