24-07-2019 11:37
Nawigacja
ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła
29. 09. 2013 r.


1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy narzeczonych, za tydzień – małżonków.

2. Tydzień w liturgii:
- jutro św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła (żył na przełomie III i IV wieku, przetłumaczył Pismo Święte na język łaciński, jest autorem powiedzenia: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”);
- we wtorek – 1 października – rozpoczynamy nabożeństwa Różańcowe: dla starszych o 17:15, dzieci zapraszamy w tym tygodniu na to nabożeństwo w środę i piątek na 16:30;
- również we wtorek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła (żyła w XIX w., jako karmelitanka szła do Boga „małą drogą dziecięctwa Bożego” czyli bezgranicznie zaufała Opatrzności Bożej, zmarłą mając 24 lata życia);
- w środę świętych Aniołów Stróżów (aniołowie ochraniają nas, wspierają, upominają, bronią w niebezpieczeństwach i strzegą od złego pod warunkiem, że ich słuchamy);
- w piętek św. Franciszka z Asyżu (żył około 800 lat temu, kochał Boga ponad wszystko, jest patronem ekologów, aktorów, więźniów i szczególnym orędownikiem pokoju. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Ojcu Świętym Franciszku;
- w sobotę św. siostry Faustyny Kowalskiej (żyła w XX wieku, należała do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pan Jezus wybrał ją do przekazania światu orędzia Miłosierdzia Bożego);
- w tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota października. Dzieci będziemy spowiadać w piątek od 16:00. po spowiedzi dzieci pozostają na nabożeństwo różańcowe.

3. Spotkania duszpasterskie:
- katecheza dla dorosłych w czwartek – 3 października – o 15:00 i 18:45;
- z Rycerstwem Niepokalanej w sobotę o 18:00;
- spotkanie z rodzicami dzieci klas „0” w przyszłą niedzielę o 11:30. Rodzice przynoszą książeczki otrzymane od pani Katechetki;
- w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek po Mszach św. dla ofiar wojny w Syrii.

4. Wspólnie z Ojcem Świętym i polskimi biskupami wspieramy inicjatywę „Jeden z nas”, aby zaprzestano finansowania ze środków Unii Europejskiej niszczenia życia ludzkiego. Specjalne ogłoszenie w gablocie.

5. Informacje o bezpłatnym szczepieniu przeciw grypie w gablocie.

6. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły: „Rok wiary i my”, „Głosić Chrystusa wszystkim” oraz „850 lecie fundacji Bożogrobców Miechowskich”.
ogłosenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła
22. 09. 2013 r
.


1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy osoby samotne, za tydzień – narzeczonych.

2. Tydzień w liturgii:
- jutro świętego ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera (urodził się w 1887 r. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Miał dar stygmatów, które pozostały otwarte i krwawiące przez pół wieku. Zmarł w 1968 r.);
- w środę bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera (jako zakonnik prowadził surowe, pokutnicze życie, był słynnym kaznodzieją, zmarł w Wielkim Poście 1505 r. głosząc słowo Boże);
- w piątek św. Wincentego à Paulo, prezbitera (założył dwa zgromadzenia – Księży Misjonarzy i Siostry Miłosierdzia, jest patronem dobroczynności);
- w sobotę św. Wacława, męczennika (żył w IX w., jako władca Czech utwierdzał wiarę, został zamordowany na polecenia swojego brata Bolesława). Jest to dzień imienin naszego arcybiskupa Wacława. Zachęcamy do modlitwy w Jego intencji.

3. W najbliższą sobotę 28 września odbędzie się pielgrzymka autokarowa do erygowanego przed dwoma laty sanktuarium bł. Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach. Początek o 8:00. Zapisy na pielgrzymkę – w zakrystii lub u ks. Roberta, dziś lub jutro.

4. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuł o św. Ojcu Pio, przybliżający postać świętego mistyka, a także artykuł ukazujący okoliczności i przebieg uwiezienia Prymasa Wyszyńskiego.

5. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności:
śp. Adam Tomankiewicz l. 67
ogłodzenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła
15. 09. 2013 r
.


1. Dziś po Mszy św. o 12:00 pobłogosławimy dzieci, za tydzień – osoby samotne.

2. Tydzień w liturgii:
- jutro wspomnienie świętych męczenników: Korneliusza papieża i Cypriana biskupa (żyli w III wieku, ponieśli śmierć męczeńska za obronę wiary katolickiej i wierność Chrystusowi);
- w środę święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, szczególnie dzieci i młodzieży (żył w drugiej połowie XVI wieku, był zdolnym i pilnym uczniem, prowadził głębokie życie wewnętrzne, dużo się modlił, aby zrealizować powołanie zakonne piesze szedł z Wiednia do Rzymu. Jego dewizą życia były słowa: Do wyższych rzeczy jestem stworzony. Odpust w parafii św. Stanisława Kostki przy ul. Dąbkowskiego 42. W tym dniu módlmy się za księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka z racji Jego imienin;
- w piątek 103 świętych męczenników koreańskich, którzy oddali życie za Chrystusa w XIX wieku;
- w sobotę św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty (pochodził z Kafarnaum, był celnikiem, a później Apostołem Pańskim, według tradycji głosił Ewangelię na Wschodzie);
pielgrzymka czytelników „Niedzieli” na Jasną Górę w sobotę 22 września. Rozpoczęcie o 9:30.

3. Spotkania duszpasterskie:
- z racji patronalnego święta dzieci i młodzieży zapraszamy na triduum przed świętem św. Stanisława Kostki. Dzieci i młodzież przychodzą na nabożeństwo w poniedziałek, wtorek i środę na 16:30. Tych, którzy nie byli u spowiedzi świętej z racji rozpoczęcia roku szkolnego zapraszamy do sakramentu pokuty przed świętem św. Stanisława Kostki;
- katecheza dorosłych w czwartek o 15:00 i 18:45;
- kandydatów do bierzmowania z III klas gimnazjum zapraszamy na spotkanie w piątek o 18:00;
- z Rycerstwem Niepokalanej w sobotę o 18:00.

4. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy art. „Na fali arabskiej wiosny”. Dr Jan Bury przedstawia kulisy rywalizacji światowych mocarstw na Bliskim Wschodzie.

5. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Irena Szafert l. 83
śp. Ryszard Krakowski l. 36
ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła
08. 09. 2013 r
.


1. Dziś po Mszy św. o 1200 pobłogosławimy rodziny, za tydzień – dzieci.

2. Jutro przypada VII rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez naszego Arcypasterza Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Księdzu Arcybiskupie, by Pan obdarzył Go potrzebnymi łaskami.

3. Tydzień w liturgii:
- dziś święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Suma odpustowa na Jasnej Górze o 11:00;
- w czwartek wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi;
- w piątek św. Jana Chryzostoma biskupa i doktora Kościoła (za piękne głoszenie Słowa Bożego otrzymał przydomek „złotousty”, wymagał od siebie i od innych, za co naraził się wpływowym osobom, które doprowadziły do wygnania biskupa. Przed śmiercią powiedział: „Bogu za wszystko dziękuję”);
- w sobotę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Odpust w parafii przy Rynku Wieluńskim. Uczcijmy nasz krzyż osobisty lub rodzinny. W tym dniu starajmy się wynagrodzić Bogu za profanacje krzyża szczególnie na ziemi polskiej.
4. Spotkania duszpasterskie:
- z rodzicami i dziećmi pierwszokomunjnymi jutro o 17:50;
- przed I Komunią św. obowiązuje trzyletnie przygotowanie. Spotkania z rodzicami klas zerowych i pierwszych odbywać się będą trzy razy w roku szkolnym;
- spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania we wtorek o 18:00.

5. W najbliższą sobotę 14 września pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych, osób starszych, rencistów i emerytów do archikatedry. Mszę św. o 10:00 odprawi ks. bp Antoni Długosz. Po Mszy św. spotkanie w auli przy herbacie.

6. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy III Tydzień Wychowania. Będzie to także przygotowanie dzieci i młodzieży do patronalnej uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki.

7. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły: o słudze Bożym kard. Auguście Hlondzie i o poświęceniu Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 r. które to poświęcenie dziś będzie ponowione na Jasnej Górze o 11:00.
ogłoszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesty Drugi Tydzień Zwykły
01. 09. 2013 r.


1. Dziś po Mszy św. o 1200 pobłogosławimy małżonków, za tydzień – rodziny.

2. Jutro rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Dzieci szkolne zapraszamy na Mszę św. o 8:00, młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną na 9:00. Msza św. na Jasnej Górze dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli jutro o 18:00. przedszkolaki przynoszą tornistry i przybory szkolne do poświęcenia. Spowiedź św. z racji rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci w I piątek od 16:00, dla gimnazjalistów i młodzieży też w I piątek września od 17:00. Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci w piątek o 16:30.

3. Tydzień w liturgii:
- we wtorek św. Grzegorza Wielkiego, Papieża i doktora Kościoła (był mistrzem życia duchowego, miłośnikiem liturgii i doskonałym organizatorem, zmarł w 604 r.);
- w tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota września. W piątek spowiadać będziemy podczas każdej Mszy św. a dzieci od 16:00, młodzież od 17:00. msza św. dla dzieci w I piątek o 16:30.

4. Spotkania duszpasterskie:
- zmiana tajemnic Różańca św. dziś o 17:00;
- spotkanie z Arcybractwem Świętej Rodziny jutro o 8:00;
- ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego w piątek o 15:00;
- pierwsze spotkanie organizacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców za tydzień – w poniedziałek 9 września o 18:00.
- pierwsze powakacyjne spotkanie Oazy Dzieci Bożych po Mszy św. pierwszopiątkowej ok. 17:00; młodzież i dorośli z Ruchu Światło – Życie spotykają się po raz pierwszy w piątek o 17:30, a po Mszy św. nastąpi dzielenie się życiem Ewangelią podczas minionych wakacji.

5. Ksiądz Robert zaprasza do udziału w spotkaniu rodzin z Ojcem Świętym Franciszkiem w dniach 26 – 27 października na Watykanie. Zapisy do końca tygodnia. Szczegóły na afiszu w gablocie.

6. W dzisiejszej „Niedzieli” polecamy artykuły: „Polska walczyła nawet osamotniona” oraz „Kobiety są solą ziemi”.

7. Dziś przypada 74 rocznica rozpoczęcia II Wojny Światowej. Módlmy się za poległych w obronie Ojczyzny i o zgodę wśród rządzących naszym krajem i o jedność w narodzie.

8. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Henryka Minor l. 85.
Ogloszenia
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dwudziesty Tydzień Zwykły
18. 08. 2013 r.


1. Dziś po Mszy św. o 1200 pobłogosławimy dzieci, za tydzień – osoby samotne.
2. Na Jasnej Górze trwa nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Parafie naszego miasta codziennie pielgrzymują na Jasną Górę na 1830. Nasza parafia będzie uczestniczyć w tym nabożeństwie we wtorek.
Z archikatedry wychodzimy na Jasną Górę o 1700. Będzie to nasza doroczna pielgrzymka parafialna. Bardzo proszę o liczny udział. Ten trud pielgrzymki, tak krótkiej, ofiarujmy za nasze rodziny i za ojczyznę.
3. Tydzień w liturgii:
we wtorek św. Bernarda, opata i doktora Kościoła (żył w XII w., był wielkim odnowicielem życia zakonnego i mistycznego, założył 63 klasztory, należy do najwybitniejszych mistyków chrześcijańskich),
w środę św. Piusa X, papieża (żył na przełomie XIX i XX w., pochodził
z ubogiej i wielodzietnej rodziny, jako papież dbał o pogłębienie życia religijnego ludu i kleru, przeprowadził reformę liturgii, pozwolił na wczesną
i częstą komunię św),
w czwartek Najświętszej Maryi Panny Królowej,
w sobotę św. Bartłomieja, apostoła (znany jako Natanael, urodził się w Kanie Galilejskiej, według tradycji głosił Ewangelię w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską),
procesja maryjna z archikatedry na Jasną Górę w przyszłą niedzielę. Rozpoczęcie o 1700
4. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
śp. Zenon Migoń l. 73
śp. Zenobia Tajchman l. 86
śp. Wojciech Idowoj l. 69
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
1,778,599 unikalne wizyty