25-06-2017 20:53
Nawigacja
Koncert pasyjny

KONCERT PASYJNY

Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu

na podstawie medytacji księdza Grzegorza Strzelczyka

 

wykonanie

JERZY ZELNIK

muzyka

BALTIC NEOPOLIS ENSEMBLE

 

 

1 kwietnia 2017 (sobota) - godz. 17:00

Bazylika Archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie

 

14 KATEDR to wydarzenie słowno – muzyczne wprowadzające w czas Wielkiego Tygodnia na które składa się KONCERT PASYJNY Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu oparty na medytacji księdza Grzegorza Strzelczyka oraz Oratorium Josepha Haydna Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, które jest jednym z najbardziej uduchowionych, obrazujących głęboką wiarę w Boga, dzieł kompozytora. Udział w wydarzeniu biorą - Jerzy Zelnik oraz Baltic Neopolis Ensemble.

Dopełnienie całości stanowi oprawa multimedialna na podstawie filmu Pasja Mela Gibsona.

Wydarzenie będzie prezentowane w okresie Wielkiego Postu w 14 katedrach i świątyniach w Polsce. Liczba 14 w tytule projektu jest nawiązaniem do 14 stacji drogi krzyżowej.

Wstęp wolny.


Koncert pasyjny

KONCERT PASYJNY

Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu

na podstawie medytacji księdza Grzegorza Strzelczyka

wykonanie

JERZY ZELNIK

muzyka

BALTIC NEOPOLIS ENSEMBLE

 

14 KATEDR to wydarzenie słowno – muzyczne wprowadzające w czas Wielkiego Tygodnia na które składa się KONCERT PASYJNY Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu oparty na medytacji księdza Grzegorza Strzelczyka oraz Oratorium Josepha Haydna Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, które jest jednym z najbardziej uduchowionych, obrazujących głęboką wiarę w Boga, dzieł kompozytora. Udział w wydarzeniu biorą - Jerzy Zelnik oraz Baltic Neopolis Ensemble.

Dopełnienie całości stanowi oprawa multimedialna na podstawie filmu Pasja Mela Gibsona.

Wydarzenie będzie prezentowane w okresie Wielkiego Postu w 14 katedrach i świątyniach w Polsce. Liczba 14 w tytule projektu jest nawiązaniem do 14 stacji drogi krzyżowej.

Wstęp wolny.

Ogłoszenia duszpasterskie 19.03.2017

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu - 19.03.2017 r.

  1. Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci młodzieży i dorosłych, które przeprowadzi ks. dr Mariusz Bakalarz - wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Program Mszy św. dziś jak w każdą niedzielę. W poniedziałek, wtorek i środę dorosłych zapraszamy na 8:00 i 18:00, młodzież gimnazjum na godz. 9 00, dzieci ze szkoły podstawowej na godz. 10 15. Spowiedź św. w środę: dla dorosłych od 7:30 i od 17:30, dla dzieci szkolnych od 9:00. W dni rekolekcyjne - od poniedziałku do środy nie będzie Mszy św. o 7:00. Jutro odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną od godz. 12 30 – chorych możemy dziś zgłosić w zakrystii – jest to zarazem okazja dla chorych do spowiedzi św. wielkanocnej, stąd odwiedzin chorych w pierwszy piątek kwietnia nie będzie – tylko odwiedziny z racji rekolekcji wielkopostnych dla wszystkich chorych.

  2. Nabożeństwa wielkopostne:
   - Gorzkie Żale z nauką pasyjną dziś o 17:30;
   - Droga Krzyżowa w piątek o 17:15.

  3. Za dwa tygodnie w sobotę 1 kwietnia o godz. 17 00 w naszej archikatedrze odbędzie się KONCERT PASYJNY – SIEDEM OSTATNICH SŁÓW JEZUSA 14 katedr – to wydarzenie słowno - muzyczne wprowadzające w czas Wielkiego Tygodnia, na które składa się Koncert Pasyjny Siedem ostatnich słów Jezusa oraz oratorium Josepha Haydna Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, które jest jednym z najbardziej uduchowionych, obrazujących głęboką wiarę w Boga, dzieł kompozytora. Udział w wydarzeniu biorą Jerzy Zelnik oraz Baltic Neopolis Ensemble. Dopełnienie całości stanowi oprawa multimedialna na podstawie filmu Pasja Mela Gibsona. Wydarzenie jest prezentowane w okresie Wielkiego Postu w 14 katedrach i świątyniach w Polsce. Liczba 14 w tytule projektu jest nawiązaniem do 14 stacji drogi krzyżowej. Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy.

  4. Na dzisiejszą III Niedzielę Wielkiego Postu jest List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego o jubileuszu 25 – lecia od utworzenia Archidiecezji Częstochowskiej – cała treść listu jest wywieszona w gablocie ogłoszeniowej, ja w tym miejscu przytoczę istotny fragment, by nie przedłużać nabożeństwa, bo przeżywamy rekolekcje. ………...

  5. Na lekturę duchowną polecamy tygodnik Niedziela, w przyszłą niedzielę będzie wyświetlany film pt: „Bezcenny dar”, także w nadchodzące niedziele wielkiego postu będzie wystawiony kosz dla biednych.

  6. Wszystkim parafianom i drogim gościom nawiedzającym naszą Bazylikę Archikatedralną - na nadchodzący tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i dobrego tygodnia.

   

Ogłoszenia duszpasterskie 12.03.2017

Druga Niedziela Wielkiego Postu - 12.03.2017 r.

- niedziela dzisiejsza jest dniem modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Przy wychodzeniu z kościoła można będzie złożyć ofiarę do puszki, jako formę naszego wsparcia niełatwej pracy misyjnej zwłaszcza polskich misjonarzy na Wschodzie – wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie.

 1. Nabożeństwa Wielkopostne - Gorzkie Żale z nauką pasyjną dziś o 17:30; w piątek Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17 15.

 2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii dla dzieci, młodzieży gimnazjum i dorosłych. Zakończenie rekolekcji w środę 22 marca. Spowiedź św. w ostatnim dniu ćwiczeń rekolekcyjnych. Program jest wywieszony w gablocie ogłoszeniowej, był też wydrukowany w naszym miesięczniku U Świętej Rodziny, zachęcamy także do lektury duchowej tygodnika Niedziela.

 3. Spotkanie Akcji Katolickiej w nadchodzącą środę o godz. 18 30.

 4. Przyjmujemy zgłoszenia na nasz powakacyjny wyjazd pielgrzymkowy – śladami wczesnego chrześcijaństwa na Cypr. Pielgrzymka samolotowa na przełomie września i października organizowana w porozumieniu z Franciszkańskim Biurem Pielgrzymkowym z Warszawy – zgłoszenia w nadchodzących tygodniach.

 5. Wszystkim parafianom i Drogim Gościom nawiedzającym naszą Bazylikę Archikatedralną Świętej Rodziny na nadchodzący tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa. 

 

Rekolekcje wielkopostne

R E K O L E K C J E   W I E L K O P O S T N E
prowadzi ks. Mariusz Bakalarz – wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

III Niedziela Wielkiego Postu – 19 marca  2017r.

8 00 Msza św. z nauka dla starszych
10 00 Msza św. z nauką dla wszystkich
12 00 Msza św. z nauką dla dzieci i rodziców oraz młodzieży
17 30 Nabożeństwo Gorzkich Żali
18 00 Msza św. z nauką dla wszystkich

Poniedziałek 20 marca 2017r.

8 00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
9 00 - Nabożeństwo rekolekcyjne dla młodzieży Gimnazjum nr 6
10 15 – Nabożeństwo rekolekcyjne - Szkoła Podstawowa nr 35
Od godz. 12 30 – odwiedziny chorych z posługą sakramentalną (jest to zarazem okazja dla chorych do spowiedzi św. wielkanocnej, stąd odwiedzin chorych w pierwszy piątek miesiąca kwietnia nie będzie, tylko odwiedziny z racji rekolekcji wielkopostnych dla wszystkich chorych)
18 00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
19 00 - Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży szkół średnich

Wtorek 21 marca 2017r.

8 00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
9 00 - Nabożeństwo ewangelizacyjne dla młodzieży Gimnazjum
10 15 – Nabożeństwo ewangelizacyjne – Szkoła Podstawowa nr 35
18 00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
19 00 – Nauka ewangelizacyjna dla młodzieży szkół średnich

Środa 22 marca 2017r. – Dzień Spowiedzi św.

7 30 - Spowiedź dla wszystkich
8 00 - Msza św. z nauką dla wszystkich
9 00 - Spowiedź dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 35 oraz młodzieży Gimnazjum nr 6
9 30 - Msza św. na zakończenie rekolekcji dla dzieci i młodzieży
17 30 - Spowiedź dla młodzieży szkół średnich i dorosłych
18 00 - Msza św. na zakończenie rekolekcji wielkopostnych

Ogłoszenia duszpasterskie 5.03.2017

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu - 5.03.2017 r.

 1. Po rannej Mszy św. - spotkanie duszpasterskie ze Wspólnotą Żywego Różańca i z Arcybractwem Świętej Rodziny.

 2. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczął w naszej katedralnej parafii praktykę duszpasterską Diakon Piotr Szeląg, którego bardzo serdecznie witamy. Ks. Diakon jest nam znany bo w naszej archikatedrze wielokrotnie posługiwał. Życzymy Ks. Diakonowi, aby u nas czuł się dobrze, życzymy Bożego błogosławieństwa i aby ten czas praktyk duszpasterskich był dobrym czasem przed przyjęciem za kilka miesięcy święceń kapłańskich.

 3. Nabożeństwa Wielkopostne:
  - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o 17:30;
  - Droga Krzyżowa w piątek o 17:15.

 4. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii za dwa tygodnie – od 19 marca; w rekolekcjach wezmą udział także dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum.

 5. Jedną z form prawdziwego ducha pokuty jest jałmużna, która gładzi wiele grzechów. Wychodząc dziś z kościoła można zabrać skarbonki jałmużny wielkopostnej. Zaoszczędzone z racji postu ofiary, będziemy mogli złożyć w Wielką Sobotę.

 6. Przyjmujemy zgłoszenia na nasz powakacyjny wyjazd pielgrzymkowy śladami wczesnego chrześcijaństwa na Cypr. Pielgrzymka samolotowa organizowana w porozumieniu z Franciszkańskim Biurem Pielgrzymkowym z Warszawy na przełomie września i października - program można pobrać z zakrystii, jest też na stronie internetowej naszej parafii – zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.

 7. W sobotę o godz. 18 00 – Msza św. dla Wspólnoty Przymierze Rodzin Mamre.

 8. Polecamy na lekturę duchowną tygodnik katolicki „Niedziela”.

 9. Wszystkim parafianom i drogim gościom nawiedzającym naszą Bazylikę Archikatedralną, szczególnie wszystkim niewiastom z racji Święta Kobiet życzymy Bożego błogosławieństwa.

 

Pielgrzymka - Cypr

CYPR - ŚLADAMI WCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA (9 dni, samolot)
25.09 – 03.10.2017


pielgrzymka samolotowa z Parafii Archikatedralnej Św. Rodziny w Częstochowie organizowana w porozumieniu z Franciszkańskim Biurem Turystyczno – Pielgrzymkowym z Warszawy

1 dzień: WARSZAWA - LARNAKA

Spotkanie w Warszawie na lotnisku Okęcie przy stanowisku PATRON TRAVEL o godz. 20:15. Wylot do Larnaki o godz. 22:30.

2 dzień: LIMASSOL - CURIUM - OMODOS

Lądowanie w Larnace o godz. 02:55. Transfer do hotelu w Larnace/Limassol. Zakwaterowanie. Odpoczynek. Śniadanie. Wyjazd do centrum Limassol i zwiedzanie starej części miasta. Przejazd do Curium - starożytnego miasta założonego przez Greków. Zwiedzanie teatru i łaźni rzymskich, Mozaiki z V w., Bazylika z Baptysterium z V w., Dom Eustoliosa. Przejazd do Omodos. Zwiedzanie Klasztoru Św. Krzyża z XVIII w. Wizyta w winnicy połączony z degustacją win. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

3 dzień: STAVROVOUNI - NIKOZJA

Śniadanie. Zwiedzanie Klasztoru Św. Krzyża w Stavrovouni (kobiety nie mogą wejść do środka), klasztor św. Tekli. Przejazd do Nikozji. Zwiedzanie Katedry Św. Jana, Muzeum Bizantyjskiego z ikonami z VIII-XVIII w. Muzeum Archeologiczne. Spacer do linii demarkacyjnej. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

4 dzień: LEFKARA – LARNAKA

Śniadanie. Przejazd do Lefakry znanej z rzemiosła, rzeźb wykonanych ręcznie i architektury. Przejazd do Larnaki: zwiedzanie kościoła z X wieku i grobu Św. Łazarza. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

5 dzień: GÓRY TROODOS – KYKKOS

Śniadanie. Przejazd w Góry Troodos. Zwiedzanie Bizantyjskich kościołów wpisanych na listę UNESCO: Panagia tou Araka, Lagoudera z XII wieku, Agios Nikolaos tis Stegis z XI – XVII w. Zwiedzanie Klasztoru w Kykko z XII w., gdzie znajduje się ikona Najświętszej Marii Panny pędzla Św. Łukasza. W godzinach wieczornych powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

6 dzień: PETRA TOU ROMIOU - PAPHOS

Śniadanie. Zwiedzanie miejsca narodzin Afrodyty - Petra tou Romiou. Agia Paraskevi - bizantyjski kościół z XI w. Przejazd do Pafos. Zwiedzanie ruin wczesnochrześcijańskiej bazyliki, Odeon i Zamek Bizantyjski, Mozaiki w Domu Dionizosa. Po południu wizyta w Klasztorze Św. Neofity z freskami z XII – XV w. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

7 dzień: SALAMINA – FAMAGUSTA

Śniadanie. Przejazd do biblijnego miasta Salaminy: kościół św. Barnaby, ruiny Salaminy starożytnej stolicy Cypru. Przejazd do Famagusty: mury weneckie, kościół św. Mikołaja, ruiny kościoła św. Jerzego, kościół świętych Piotra i Pawła. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg

8 dzień: LARNAKA/LIMASSOL

Śniadanie. Dzień wolny na odpoczynek. Kolacja. Nocleg.

9 dzień: LARNAKA – WARSZAWA

Transfer na lotnisko. Wylot do Polski o godz. 03:40. Lądowanie w Warszawie na lotnisku Okęcie o godz. 06:15.

PROGRAM RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANOM.

Cena: 3650 PLN (przy grupie min. 26 osób)

Cena zawiera: przelot samolotem; opłaty lotniskowe; transfery autokarem; 8 noclegów w hotelach 2* (pokoje 2 osobowe); 7 śniadań i 7 obiadokolacji; opiekę pilota / rezydenta; ubezpieczenie KL, NW i choroby przewlekłe; podatek Vat.

Cena nie zawiera: biletów wstępu i innych opłat związanych z realizacją programu - 60 EUR/os. (płatne na miejscu); napojów do obiadokolacji; dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji (2,5% lub 7,5% ceny); dopłaty do pokoju jednoosobowego; wydatków osobistych; napojów i posiłków na pokładzie samolotu

Informacje i zgłoszenia w kancelarii Parafii Archikatedralnej w Częstochowie, lub pod numerem tel: 603 – 679 - 310

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
1,000,679 unikalne wizyty